Saturday, April 18, 2009

Umjetnička školica "Plavi Zec" / The Little Art School "The Blue Bunny"

The Blue Bunny

U okviru Centra vizuelnih umjetnosti u Budvi / Crna Gora/, kreirana je u oktobru 2008. godine Umjetnička školica za djecu "Plavi Zec".

Naš cilj rada je poticanje kreativnosti i edukacija djece iz oblasti likovne, primjenjene umjetnosti i kulture.

Školica radi u malim grupama.
Termini rada Umjetničke školice "Plavi Zec" preko godine su usklađeni sa terminima rada osnovnih škola u Crnoj Gori, a nastava se odvija jednim danom vikenda- subotom ili nedjeljom, dva sata / 2 x 60 min/ za stariju grupu, a za srednju i mlađu 1h i 30 min.
Umjetničku školicu "Plavi Zec" vodi Sandra Đurbuzović Dimitrijević, akademski grafički dizajner.

"Plavi Zec" će organizovati ljetne kreativne radionice u periodu školskog raspusta. O načinu i terminima njihovog rada detaljnije informacije biće objavljene na kraju školske godine.

***
"The Blue Bunny" is an art school for children. In the "BB" art school children learn the essentials of art and design, while strengthening their life skills of creative thinking and problem solving. The school is lead by Academic Graphic Designer Sandra Djurbuzovic Dimitrijevic.
Working groups are small and we meet once a week for two hours.
The school is located in Budva, Montenegro, Europe.
We are planning summer workshops, so if you are in Budva during the summer, you are welcome!

3 comments:

Fada Moranga said...

Oh... I want to to come to your school too!
:-))****

michele said...

What a great idea. I love your blue bunny design. I'm sure the kids have a great time.

sandra.d. said...

thank u michele! u are our first commentator!
oOooooOooo yupiIIii oOoOoOOooo