Tuesday, May 19, 2009

Mali dizajneri velikih leptirovih krila

Prije dvije nedjelje djeca su dobila prvi grupni zadatak: da osmisle i naprave šare kredama u boji velikom leptiru nacrtanom grafitnom olovkom na pak- papiru. Krenuli su radosno u veliki posao! Svako dijete je dizajniralo svoj dio leptirovih krila.
Preporučujemo vam grupni rad.

Za projekt "Leptir" potrebno vam je:
- dovoljno slobodnog prostora na podu
- velika mušema
- pak- papir 100 x 70 cm
- grafitna olovka
- krede u boji
- lak za kosu
- makaze

Odlučite da li ćete vi ili djeca nacrtati leptira grafitnom olovkom. Obje varijante su interesantne. Prva je lakša za djecu i uštedu vremena, a drugom se djeca uče kako da vladaju velikim prostorom za rad, kako da predstave stvari uvećane i sl.

PAPIR
Naš izbor je bio pak- papir. Kupuje se u papirnicama- knjižarama po komadu, po pristupačnoj cijeni, a kreda dobro prijanja na njega.
Za rad u ovoj tehnici dobar izbor je tzv. natron papir- malo grublja varijanta pak- papira. On ima finu, glatku strukturu s jedne strane i onu drugu, za kredu važniju "dlakavu" stranu koja zadržava bolje pigment krede. Poslije završenog rada kredama, na papir raspršujemo lak za kosu- fiksativ.
FIKSATIV
Kreda lako opada s papira, zato će nam, pošto sve obojimo, lak za kosu poslužiti kao fiksativ. Fiksativ je sredstvo koje nam služi da "prilijepi", poveže, fiksira, u našem slučaju kredu za plohu papira. Kao fiksativ jos se koristi pivo, a i lijepak "drvofiks" razrjeđen s vodom. Fiksativ mora da bude u flaši s raspršivačem, te kao sa lakom za kosu, raspršujemo ga po radu. Najbolje da to radite s udaljenosti od jedno 40 cm, da se ne bi napravile mrlje na papiru.
Treba pustiti da se fiksativ osuši.
MAKAZE
Pošto je leptir gotov, režemo ga po obodu krila, a potom kačimo na zid. Rad s makazama je odlična vježba za dječji motorni sistem. Mnoga od njih se u ovoj dobi / od 4 do 6 godina/ prvi put susreću s upotrebom makaza. Dječje makaze su prilagođene malim prstima i šakama, zaobljenih su vrhova te su tako bezbjednije za upotrebu. Važno je da pokažete kako se drže makaze- položaj prstiju, te kako same makaze funkcionišu. Djeca će rado prihvatiti ovaj, ne tako lak zadatak, a vi bi trebalo da ih pohvalite za uloženi trud u savladavanje vještine.

Toliko od Plavog Zeca ovog puta,
mah, mah mah svima!!! ;] oOoOooOooo

No comments: